Yrityksen laatuvastaava -koulutus

Mitä laatuvastaava -koulutus on?

Laatuvastaava -koulutuksessa paneudutaan yrityksen laatujärjestelmään ja sen ylläpitämiseen sekä yrityksen toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Laatujärjestelmän vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että työhön on osoitettu laatuvastaava. Laatuvastaava -koulutus antaa työntekijälle valmiuden toimia yrityksen laatuvastaavana. Koulutus tapahtuu yrityksen omien lähtökohtien näkökulmista.

Kenelle laatuvastaava -koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu laatujärjestelmien kanssa työskenteleville henkilöille tai henkilöille, keiden työnkuva on laajentumassa laadunhallintaan. Koulutus on yrityskohtainen. Koulutukseen voi osallista kaksi henkilöä yrityksestä: laatuvastaa ja varahenkilö.

Koulutus tapahtuu Microsoft Teams - etäyhteyden avulla sovittuna ajankohtana. Koulutus kestää kokonaisuudessaan 4 päivää + itsenäiset välitehtävät.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

 • ISO 9001 -standardi johtamisjärjestelmä
 • sisäinen audiointi
 • johdon katselmus
 • ulkoisen auditoinnin harjoitus

 

Työskentelymetodit:

 • luennot
 • workshop, ryhmätyöt ja keskustelut
 • itsenäiset tehtävät
 • suoritettava sisäinen auditointi sekä johdon katselmus

 

Koulutuksen tiedot

Kesto

4 lähipäivää + itsenäiset välitehtävät.

Todistus edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista.

Ohjelma

ISO 9001-standardi toimintajärjestelmäksi

 • standardi johtamisen välineenä
 • toimintajärjestelmä
 • prosessijohtaminen
 • rakenne ja käsitteitä
 • ISO 9001-standardin kokonaiskuva ja standardi yleisesti
 • sertifikaatin hakumenettely
 • yleiset auditoinnin periaatteet arviointistandardin ISO 19011 mukaan ja yhteys jatkuvaan

Välitehtävä 1

 • Sisäisen auditoinnin suunnittelu ja aikataulutus

Sisäinen auditointi

Sisäisen auditoinnin periaatteet ja yhteys jatkuvaan parantamiseen

 • miksi ja mitä auditoidaan, yhteys ulkoiseen auditointiin
 • auditoijan rooli
 • prosessit, rajapinnat
 • toimittaja-auditoinnit

Sisäinen auditointi ja tutkimusmenetelmät

Sisäisen auditoinnin prosessi

1. Auditoinnin suunnittelu

 • auditointikohteiden valinta
 • ohjelma, kriteerit, kattavuus
 • auditoijien valinta
 • toteutus, auditointitekniikat, tarkistus
 • auditointihavaintojen tekeminen ja niiden raportointi
 • poikkeamat ja niistä raportointi
 • havaintojen hyödyntäminen jatkuvassa parantamisessa

2. Sisäisen auditoinnin toteutus ja 3.toiminta kohteessa

 • auditointisuunnitelma
 • valmistautuminen auditointiin
 • auditointidokumenttien valmistelu
 • valmistautuminen vierailuun kohteessa
 • toiminta kohteessa, haastattelutekniikat
 • johdon katselmuksen ja sen linkitys sisäiseen auditointiin

Välitehtävä 2

Sisäisen auditoinnin ja johdon katselmuksen suunnittelu

Sisäisen auditoinnin ja johdon katselmuksen suunnitelmien purku

4. Auditointihavaintojen raportointi

 • raportointi, havaintojen hyödyntäminen jatkuvassa parantamisessa
 • poikkeamat, korjaavat toimenpiteet, seuranta

Välitehtävä 3

 • (näyttö)auditoinnit, raportoinnit ja johdon katselmus
 • toteutetaan konkreettiset johtamisstandardeihin pohjautuvat sisäiset auditoinnit auditointiryhminä ISO 9001 standardin mukaan
 • auditointiraporttien työstäminen
 • johdon katselmuksen toteutus

Auditointihavaintojen purku ja sisäisen auditoinnin prosessin/ käytäntöjen arviointi

 • auditointiraporttien esittely
 • palaute ryhmältä ja kouluttajalta
 • sisäisen auditoinnin prosessin jatkokehittäminen – sovitaan toimenpiteistä
 • johdon katselmuksen arviointi
 • riskien arviointi
 • prosessin parantaminen
 • ulkoinen auditointi, sertifiointi
 • ulkoisen auditoinnin harjoitus
 • yhteenveto, palaute ja kurssin päätös
 • todistukset

Kiinnostuitko Yrityksen laatuvastaava koulutuksesta?

Jätä yhteydenottopyyntö lomakkeella tai voitte myös olla yhteydessä soittamalla suoraan myyntiin.

janne simola pky laatuJanne Simola
Myynti ja markkinointi
044 988 4569
janne.simola@pkylaatu.fi

Ota yhteyttä

Jätä yhteydenottopyyntö lomakkeella.

PKY-LAATU
Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

020 729 0600
toimisto@pkylaatu.fi
Y-tunnus: 1941371-0

suomen yrittajat logo

Image
Image
Image

TILAA LAATU -BLOGI